Os nosos resultados - Galicia Suma. Cruz Vermella Galicia

Galicia Suma

Cruz vermella

Web oficial de Cruz Vermella Española en Galicia

Os nosos resultados

Cruz Vermella leva desenvolvidos dende hai mais de 15 anos proxectos encamiñados á inserción e promoción no mercado laboral dos colectivos máis vulnerables. No actual contexto de crise económica e as cifras de paro rexistradas nos últimos anos, faise necesario aumentar os esforzos adicados a esta área. A pesar da situación, os nosos resultados continúan sendo moi positivos e avalan a profesionalidade dos nosos servizos.