Licenza - Galicia Suma. Cruz Vermella Galicia

Galicia Suma

Cruz vermella

Web oficial de Cruz Vermella Española en Galicia

Licenza

Imaxes, textos e vídeos

As imaxes, textos e vídeos publicados nesta web son propiedade dos seus autores/as e están liberados con licenza Creative Commons by. Isto quere dicir que podes usalos como queiras, sempre que digas de onde sacas o material. 

As imaxes da portada da web Familias acolledoras proveñen do banco de imaxes freeimages.com e están suxeitas á súa política de uso.  

A web

Esta web foi creada empregando software libre. O código está realizado cos frameworks de php y CSS phpCan e cSans, respectivamente, que están liberados con licenza GNU Affero 3.

En canto academos unha versión estable do código desta web, liberarase cunha licencia libre.