Colofón - Galicia Suma. Cruz Vermella Galicia

Galicia Suma

Cruz vermella

Web oficial de Cruz Vermella Española en Galicia

Colofón

Esta web é un produto desenvolvido pola Navalla suíza, que se realizou no cuarto trimestre de 2012 e foi publicado o 25 de xaneiro de 2013.

Tecnoloxía

No proceso de creación da web só empregamos software libre.

  • O servidor é un Ubuntu 10.04.4 LTS.
  • As páxinas son servidas por un Apache 2.2.14.
  • O sitio está construido co framework de PHP5 phpCan, e co framework de CSS cSans xunto co preprocesador styleCow. Estas ferramentas foron desenvolvidas pola Navalla suíza.

Deseño

O logotipo é propiedade de Cruz Vermella Española. Está protexido polas leis e tratados internacionáis e non está permitido seu emprego por persoas non autorizadas por Cruz Vermella Española. A tipografía usada en toda a web é a Open Sans e as cores, o vermello #E31231 e negro.